Source location

แนะนำ ศูนย์ฝึกอาชีพ ในพื้นที่ต่างๆ / ศูนย์ฝึกอาชีพ ฟรีและราคาถูก / อบรมอาชีพ / สัมมนาอาชีพ
ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
ศูนย์ฝึกอาชีพของภาครัฐ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน / ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง
ศูนย์ฝึกอาชีพฟรี กรุงเทพมหานคร 9 แห่ง
แนะนำ ศูนย์ฝึกอาชีพครบวงจร 6 แห่ง (กทม.)
แนะนำ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพสำหรับคนพิการ (เรียนฟรี)
โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)
ศูนย์ฝึกอาชีพฟรี กทม. วัดธรรมมงคล เขตพระโขนง
ศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. สวนลุมพินี เขตปทุมวัน
ศูนย์ฝึกอาชีพฟรี กทม. วัดวรจรรยาวาส เขตบางคอแหลม
ศูนย์ฝึกอาชีพฟรี กทม. เขตบางพลัด
ศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. จตุจักร 2 เขตมีนบุรี
ศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. วัดสุทธาวาส เขตบางกอกน้อย
ศูนย์ฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
ศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. เขตบางกะปิ
ศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. เขตสะพานสูง
ศูนย์ฝึกอาชีพวัดด่าน (พระราม 3) เขตยานนาวา

ABOUT

เว็บไซต์ careercoachinc จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวการศึกษาต่อทางด้านของสายอาชีพที่ดีที่สุด สามารถติดต่อสอบได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสายอาชีพที่ควรเรียน เพราะจะมีผลต่ออนาคตของตัวผู้เรียน ถ้าไปได้ถูกหลักก็จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิต แถมจบออกมาแล้วยังหางานได้ง่ายอีกด้วย